Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24
„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” Ew. Jana 14, 27
„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” Izajasz, 41, 10

Drodzy zborownicy Parafii Dzięgielów,

w związku z decyzją Premiera RP o wprowadzeniu „stanu zagrożenia epidemicznego” na terenie całej Polski i ograniczeniu ilości osób na zgromadzeniach publicznych oraz zgodnie z decyzją Biskupa Kościoła:

odwołane są czasowo w naszej parafii nabożeństwa niedzielne w kościele EBEN-EZER i Ewangelickich Domach Opieki EMAUS w Dzięgielowie oraz zajęcia szkółki niedzielnej.

Pamiętając jednak na słowa Pana Jezusa "Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich" (Ew. Mateusza 18,20) oraz o 3 przykazaniu „Pamiętaj abyś dzień święty święcił” zachęcam was do organizowania nabożeństw domowych – rodzinnych, spotkań modlitewnych oraz skorzystania z nabożeństw w Internecie np. z Parafii Wisła-Malinka, Czarne, Skoczów, Cieszyn, Pszczyna, Żory itd.

(Nabożeństwa luterańskie, transmisja przez Internet i w telewizji)

Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia duchowego, modlitewnego, błogosławieństwa, rozmowy to będę do waszej dyspozycji w naszym kościele w niedzielę od godz. 10:00. Możecie też do mnie pisać na e-mail (marek.londzin@luteranie.pl), sms czy telefonować (602424511) w każdej potrzebie duszpasterskiej, czy aby przystąpić do spowiedzi i sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Jednocześnie zwracam się z apelem abyśmy jako zbór, pamiętali o osobach samotnych, starszych, chorych, w rodzinie czy w sąsiedztwie, aby może im zrobić zakupy, dostarczyć obiad, leki lub po prostu porozmawiać, zadzwonić, okazać zainteresowanie i wsparcie. Pamiętajmy o słowach Apostoła Pawła z Listu do Galacjan 6, 2: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”, czyli zakon Miłości!

Pamiętajmy też o sobie w modlitwach wstawienniczych, modląc się jeden za drugiego, o cały nasz Zbór, Kościół, Polskę, Świat. Apostoł Paweł zachęca: „W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność” (Rzymian 12, 12-13). Pamiętajcie też o słowach Jezusa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe” (ew. Mateusza 26, 41)

Zostańcie pod ochroną Najwyższego!

Nasz Wielki Bóg przypomina nam:
„Lecz On (Jezus) nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, .... a Jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53,4,5)
„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (5 Mojżeszowa 31, 8)

z modlitwą w mocy Ducha Świętego!
ks. Marek Londzin

Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy mu ufają. Ps.18.31