Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24
Podziękowanie i apel o ofiarność na rzecz naszego / mojego zboru!

Drodzy Zborownicy Parafii Dzięgielów,

bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pamiętali w tym czasie pandemii, aby modląc się o nasz zbór, błogosławiąc Kościół wpierali go również finansowo, przelewając na konto bankowe parafii ofiary – Dziękuję, Bóg zapłać! „Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje” (Przypowieści Salomona 11, 24a).

Jednocześnie w imieniu Rady Parafialnej, zwracam się do Was z wielką prośbą o wsparcie finansowe naszej/mojej Parafii w Dzięgielowie. Potrzebuje ona naszych ofiar, aby regulować bieżące płatności, pokrywać koszty, a tym samym utrzymać płynność finansową i samodzielność zboru.

Nie spotykamy się teraz na nabożeństwach i innych spotkaniach parafialnych, gdzie na bieżąco zbierane były ofiary na rzecz naszej Parafii. Dlatego bardzo proszę o ofiary, wpłaty na składkę kościelną lub darowizny celowe, dokonując wpłaty (najlepiej regularnie) przelewem na konto naszej Parafii (nr konta: 67 8113 0007 2001 0005 8391 0001), jako "Ofiara na cele kultu religijnego parafii."

Każda ofiara jest cenna, ważna i błogosławiona dla darczyńcy i obdarowanego, gdyż „Ochotnego dawcę Bóg miłuje” (II list do Koryntian 9, 7c). Dziękuję za każdy dar serca! Niech Bóg Was błogosławi i ochrania!

Do widzenia, aż się zejdziemy znów.
ks. Marek Londzin

Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy mu ufają. Ps.18.31