Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Hasło roku: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Obj 21,6
Jubileusz 95 lat Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego Eben–Ezer w Dzięgielowie

W sobotę 15 i w niedzielę 16 września 2018 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 95-lecia Diakonatu Żeńskiego EBEN – EZER w Dzięgielowie Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Diakonat powstał w 1923 roku a jej założycielem był znany na Śląsku Cieszyńskim po obu stronach Olzy duszpasterz, kaznodzieja, przywódca ruchu przebudzeniowego, społecznik, patriota i wielki Polak - ks. senior Karl Kulisz ( rodem z Dzięgielowa). Widząc nędzę po I wojnie światowej ludności Śląska Cieszyńskiego, jako osoba, której wiara była czynna w miłości na rzec drugiego człowieka a zwłaszcza tego w potrzebie. Najpierw w Ligotce Kameralnej ( dziś Republika Czeska) a później w Dzięgielowie założył Zakłady Opiekuńczo Wychowawcze i Polski Ewangelicki Diakonat Eben–Ezer w Dzięgielowie. Niespełna 100 lat temu ks. senior K. Kulisz ( ważne to dziś do przypomnienia w rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę) kierował się chęcią niesienia pomocy ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, starcom i sierotom, schorowanym, sędziwym, opuszczonym i cierpiącym ludziom bez względu na wyznanie i narodowość. W czym pomagały mu Siostry diakonisy, które z Bożą pomocą z niczego zorganizowały wielkie zakłady opiekuńcze w Dzięgielowie a także pracowały w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, w Bystrej k. Bielska – Białej i w licznych parafiach niosąc pomoc pielęgniarską i duszpasterską do chorych, ubogich żyjących na marginesie życia dzieci czy dorosłych.

Jubileusz rozpoczęły się w sobotnie 15 września popołudniowy koncertem w wykonaniu orkiestry kameralnej i chóru ECHO ze zborów z Czeskiej strony Zaolzia pod dyrekcją Tomasza Konderli. Słowo Boże w tym dniu zwiastował ks. Stanisław Kaczmarczyk z Czeskiego Cieszyna. Orkiestra i chór zgotowały licznie zebranym słuchaczom prawdziwą ucztę duchową oraz muzyczna przez wykonywane i grane pieśni. Wśród gości obecny był m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, który złożył w imieniu własnym i Starosty Cieszyńskiego życzenia dla Sióstr Diakonis.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę podczas dziękczynnego nabożeństwa kościele Eben– Ezer, któremu przewodniczyli: bp Adrian Korczago, bp Ryszard Bogusz, ks. Emil Gajdacz, ks. Marek Londzin, ks. Tymoteusz Bujok. Kościół wypełnił się gośćmi i zborownikami oraz licznie zabranymi podopiecznymi Ewangelickiego Domu Opieki Emaus min. na wózkach inwalidzkich czy pracownikami domu wraz z całymi rodzinami. Okolicznościowe kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago z za razem przewodniczący Rady Opiekuńczej Diakonatu. Podczas nabożeństwa została przedstawiona sztuka „95 lat Eben –Ezer” nawiązująca do historii, współczesności oraz wizji na przyszłość tego dzieła niosącą pomoc bliźniemu w potrzebie. Sztukę przestawili mieszkańcy, pracownicy Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie i siostry diakonisy.

Solenizantki otrzymały gratulacje od wielu osób, w tym m. in. w imieniu Diakoni Kościoła przemówił ks. bp Ryszard Bogusz, prezes diakonii czy wójt Gminy Goleszów p. Krzysztof Glajcar, który podziękował za wszystkie lata służby, modlitwę i życzył zdrowia, Bożego pokoju i błogosławieństwa dla całego dzieła diakonatu, dziś realizowanego przez prowadzenie Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego p. Sylwia Cieślar odznaczyła dzięgielowski diakonat złotą honorową odznaką za zasługi dla naszego województwa, natomiast obecna siostra przełożona Ewa Cieślar i jej poprzedniczka s. Lidia Gottschalk otrzymały złote odznaki za zasługi dla województwa. Uświetnieniem obchodów był występ parafialnego chórów z Dzięgielowa tym razem pod batutą Jeana Claude Hauptmanna

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem przez diakonat wszystkich uczestników nabożeństwa na poczęstunek, który przy pięknej pogodzie odbył się w ogrodzie przy kościele. Siostra przełożona Ewa Cieślar i duszpasterz diakonatu ks. Marek Londzin serdecznie dziękuję wszystkim za złożone życzenia, pamięć a szczególne za tak liczną obecność na naszych uroczystościach. Wielką radością było też dla nas to, że ten jubileusz świętowaliśmy razem z naszymi podopiecznymi, pracownikami wraz z rodzinami Ewangelickiego Domu Opieki Emaus. Bóg wam zapłać.

Op. ML


Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy mu ufają. Ps.18.31