Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Hasło roku: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24Proboszcz ks. Marek Londzin - o sobie:

Urodziłem się 22 kwietnia 1966 roku w Czechowicach - Dziedzicach , gdzie też wychowałem się i uczęszczałem do szkoły podstawowej i średniej. Wyrastałem w rodzinie ewangelickiej wraz z matką i ojcem ( tata jest od ponad 40 lat organistą w Parafii ) i trójką rodzeństwa. Parafia w Czechowicach - Dziedzicach należała do parafii samodzielnych, wraz  ze swoim duszpasterzem pomimo ,że zaliczała się do diaspory diecezji cieszyńskiej (po dziś dzień  liczy aż  230 osób). Była aktywną i żywą parafią. Tam uczęszczałem na lekcje religii i nauki konfirmacyjne, a po konfirmacji aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach grupy młodzieżowej i biblijnych spotkaniach młodzieży. Przez cały czas nauki w szkole średniej uczyłem w mojej parafii Szkółki Niedzielnej. Na moją decyzję podjęcia studiów teologicznych miał wpływ jeden z Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie odbywający się jeszcze na "Kępie". Po zdaniu matury podjąłem studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jeszcze na studiach zostałem skierowany do samodzielnej praktyki w Parafii "Wang" w Karpaczu, a później pracowałem  jako katecheta Parafii w Ustroniu.


Po blisko roku praktyki w Ustroniu zostałem skierowany do Parafii w Łodzi, gdzie z dniem mojej ordynacji (13 października 1991 roku) na duchownego ewangelickiego przez Ks. Biskupa Jana Szarka zostałem wikariuszem Parafii św. Mateusza w Łodzi. Tam miałem przywilej pod opieką ks. Mariusza Wernera służyć w imieniu Jezusa przez trzy lata, poznając służbę duszpasterską w miejskiej i diasporalnej Parafii. Decyzją Konsystorza zostałem przeniesiony i mianowany z dniem 1 lipca 1994 roku wikariuszem Parafii w Istebnej. Byłem tam pierwszym ewangelickim księdzem , który na stałe zamieszkał na terenie tej parafii obejmującej swym obszarem wsie: Koniaków, Istebna i Jaworzynka. Przyszło mi tam organizować życie parafialne w pełnym wymiarze aktywności życia zborowego , tej liczącej 300 osób Parafii. Dziękuję łasce Bożej , że dane mi było wraz ze zborownikami przeżyć wiele pięknych i błogosławionych lat. Od roku 1999 zostałem pierwszym od czasów Reformacji Proboszczem Parafii Istebna.
W związek małżeński z moją żoną Ewą wstąpiłem w roku 1990. Jesteśmy rodzicami trójki dzieci : Piotra, Marty i Łukasza. Jesteśmy wdzięczni Bogu , ze obdarzył nas tak wielkim i błogosławionym darem jakim są dzieci i przywilejem bycia rodziną z Bożą opieką i wsparciem .
Liczne zajęcia i aktywności w służbie dla Kościoła nie pozwalają mi na wiele wolnego czasu, ale jeżeli go mam to z całą moją rodziną lubimy chodzić po górach i zawsze aktywnie spędzać wspólny czas,  tak bardzo nam potrzebny i ważny dla każdej rodziny.
Ponadto od wielu lat byłem przewodniczącym diecezjalnej komisji ds. diakonii a obecnie koordynatorem Diakonii Cieszyńskiej. Nauczam Diakonii słuchaczy Szkoły Biblijnej CME w Dzięielowie. Od czasów studiów oddałem się pasji pracy z młodzieżą organizując różne obozy i wyjazdy. Przychodząc do Parafii w Istebnej , która posiada pokoje gościnne wraz z żoną zaczęliśmy organizować biblijne młodzieżowe obozy języka angielskiego oraz niemieckiego;  ta  służba sprawiała nam  wiele radści, zadowolenia i widzieliśmy wiele Bożego błogosławieństwa dla młodych ludzi -  ich dojrzewanie duchowe oraz wzrost ich aktywności parafialnej i ogólnokościelnej.W dniu 1 stycznia 2006 roku zostałem wprowadzony w urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie przez Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Pawła Anweilera.
Od dnia 17 września 2006 roku zostałem powołany i wprowadzony w urząd Duszpasterza Ewagelickiego Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie.
Do moich dodatkowych obowiązków należy również praca na stanowisku wicedyrektora Ewangelickich Domów Opieki "Emaus" w Dzięgielowie.Będąc świadomym wielu zadań, jakie powierzył mi Bóg, proszę o przyczynne modlitwy o moją służbę, rodzinę, parafię, diakonat i domy opieki.


Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy mu ufają. Ps.18.31